Ας είναι καλά

Ας είναι καλά οι αδελφοί Κουλουμαριέτου γι’ αυτές τις μοναδικές εικόνες που χαρίζουν στους διερχόμενους οδηγούς από την παραλιακή οδό του αεροδρομίου στη Μυτιλήνη