Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022

Ασύλητος τάφος με σπάνια ευρήματα στο Ιππειος

Γράφει η Πέλλη Γιακουμή

ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΝ 8ο αι. π.Χ.Χρυσά κοσμήματα, εξαιρετικά δείγματα τέχνης, συνόδευαν τη νεκρή γυναίκα που εκτιμάται ότι θα πρέπει να ήταν σημαίνον πρόσωπο. Αναλυτικά στα Νέα της Λέσβου.