Ασύλητος τάφος με σπάνια ευρήματα στο Ιππειος

Γράφει η Πέλλη Γιακουμή

ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΝ 8ο αι. π.Χ.Χρυσά κοσμήματα, εξαιρετικά δείγματα τέχνης, συνόδευαν τη νεκρή γυναίκα που εκτιμάται ότι θα πρέπει να ήταν σημαίνον πρόσωπο. Αναλυτικά στα Νέα της Λέσβου.