Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Αυξάνεται ο αριθμός των Αντιδημάρχων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Από μία επιπλέον θέση λαμβάνουν οι Δήμαρχοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, ενώ αναμένουν την υπογραφή της απόφασης για τον ορισμό Αντιδημάρχων που θα ασκούν τις αρμοδιότητες των Νομικών Προσώπων που καταργούνται στις 31 Δεκεμβρίου

Από έναν επιπλέον Αντιδήμαρχο θα έχουν οι Δημοτικές Αρχές Χριστόφα και Βέρρου από την 1η/1/2024 σύμφωνα με ρύθμιση που κατατέθηκε σε τροπολογία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής. 

Η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά τους Δήμους που συστάθηκαν το 2019 μετά από την διάσπαση των “Καλλικρατικών” και ο αριθμός των Αντιδημάρχων αυξάνεται ανάλογα με τις Δημοτικές Ενότητες που έχουν υπ’ ευθύνη τους. Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «ο αριθμός των Αντιδημάρχων αυξάνεται σε Δήμους που προήλθαν από συνένωση, κατά έναν, αν ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από 5 έως και 7, και κατά 2, αν ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι μεγαλύτερος από 8».

Εν προκειμένω, ο Δήμος Μυτιλήνης αποτελείται από 6 Δημοτικές Ενότητες, επομένως στη νέα Δημοτική Αρχή προστίθεται ένας Αντιδήμαρχος, ενώ και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου που αποτελείται από 7 Δημοτικές Ενότητες αναλογεί ένας επιπλέον Αντιδήμαρχος. Αυτό σημαίνει ότι στη Δημοτική Αρχή Χριστόφα θα υπηρετούν συνολικά 7 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι (από 6 μέχρι σήμερα), ενώ στη Δημοτική Αρχή Βέρρου 6 (από 7 μέχρι σήμερα) επειδή μειώθηκε ο αριθμός τους με βάση την τελευταία απογραφή. 

Συν ένας

Ωστόσο, το θέμα του αριθμού των Αντιδημάρχων, που είναι και ο λόγος για τον οποίο καθυστερεί η ανακοίνωση των σχημάτων των δύο Δημάρχων, δεν κλείνει εδώ, αφού από μέρα σε μέρα αναμένεται και νέα τροπολογία για τις νέες θέσεις Αντιδημάρχων που θα συσταθούν μετά από την κατάργηση των Νομικών Προσώπων και προκειμένου να ασκούνται οι αρμοδιότητες που κατείχαν. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο Δήμαρχοι περιμένουν ότι θα έχουν την δυνατότητα να καλύψουν από μία επιπλέον θέση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων στους τομείς του Αθλητισμού, του Τουρισμού και του Πολιτισμού.

Τυπικά, η κατάργηση των Νομικών Προσώπων και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή την τελευταία ημέρα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Το προσωπικό των καταργούμενων φορέων θα μεταφερθεί στους Δήμους και θα παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 30 Ιουνίου του 2024 θα σταματήσει και η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών και οι αρμοδιότητές τους θα μεταφερθούν στους Δήμους.

Ασυμβίβαστο

Εξάλλου, χθες κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Εσωτερικών και περί των κωλυμάτων εκλογιμότητας και των ασυμβιβάστων των Δημοτικών Αρχών και των αρχών των Δημοτικών Κοινοτήτων. Σύμφωνα με αυτή, δεν μπορούν να είναι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων και Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, υπάλληλοι εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα πάσης φύσης Νομικά Πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο Δήμος. 

Οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί μπορούν να αποσπαστούν σε άλλη υπηρεσία, των διοικητικών ορίων του Δήμου όπου εξελέγησαν. Για την πραγματοποίηση απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο αίτηση στην υπηρεσία προτίμησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επικύρωση εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν και οι υπάλληλοι που τελούν σε απόσπαση με γενικές ειδικές διατάξεις. Η τρέχουσα απόσπαση λήγει αυτοδικαίως την προηγούμενη της έναρξης ισχύος της νέας απόσπασης.

Και άμισθοι Αντιπεριφερειάρχες

Τέλος, με την ίδια τροπολογία που θα ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή δίνεται η δυνατότητα ορισμού άμισθων Αντιπεριφερειαρχών, αναπληρωτή Περιφερειάρχη και σύστασης θέσης Ειδικού Γραμματέα σε όλες τις Περιφέρειες. Ο Περιφερειάρχης μπορεί να ορίσει έως τρεις Περιφερειακούς Συμβούλους παράταξής του ως άμισθους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες. Οι άμισθοι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες δεν δικαιούνται αντιμισθίας και συνιστώνται γι’ αυτούς θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών Επιστημονικών Συνεργατών. Ακόμη, ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάσει αρμοδιότητές του σε αναπληρωτή Περιφερειάρχη. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, εφόσον έχει οριστεί, προτάσσεται των Αντιπεριφερειαρχών και μπορεί να οριστεί Πρόεδρος σε κάθε συλλογικό όργανο.

spot_img

More articles

spot_img