Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Δύο θέσεις από την “Ηλιακτίδα”

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δύο προκηρύξεις βρίσκονται στον αέρα από την “Ηλιακτίδα” για την πρόσληψη διερμηνέα σομαλικών και υπεύθυνου Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι αιτήσεις για την πρώτη θέση υποβάλλονται έως σήμερα, Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου και για την θέση του υπευθύνου Πληροφοριακών Συστημάτων έως την επόμενη Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου. Και για τις δύο θέσεις, οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι έως τις 31 Ιουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου.

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της Μυτιλήνης και κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση – με τον κωδικό θέσης, περιλαμβάνεται δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ηλιακτίδας).
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Για τους αλλοδαπούς επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει το όνομα, την εθνικότητά τους και το νομικό καθεστώς που βρίσκονται στην χώρα.
  • Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά).
  • Αντίγραφο Πτυχίου ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής.
  • Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2).
  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, Α.Τ. ή gov.gr) ότι: ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της διατάραξης κοινής ησυχίας, της επαιτείας και οτιδήποτε δεν υποδεικνύει ιδιαίτερης βαρύτητας παραβατική συμπεριφορά).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν εκτός των άλλων και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου κατά την πρόσληψή τους.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως (σε φάκελο Α4) στα γραφεία της “Ηλιακτίδας”, Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Μυτιλήνη (ώρες 10:00 – 15:00), είτε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected].

spot_img

More articles

spot_img