Δυο θέσεις εργατών για τη ΔΕΗ

Δυο εργάτες ΥΕ για 60 ημερομίσθια ζητά να προσλάβει το Εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις θέσεις να υποβάλουν από σήμερα μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία του Εργοστασίου της ΔΕΗ Μυτιλήνης, Ναυμ. Έλλης, Θέση Κουρτζή, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της μονάδας, καταθέτοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»