Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Δύο θέσεις στην Αρχαιολογία για τη Λήμνο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβειρίων Λήμνου».

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα οκτώ μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι εξής:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων – 1 θέση
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων – 1 θέση

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 2251022087, 2251040716).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άνοιξε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Νοεμβρίου.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img