Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, 2021

Έκτακτες προσλήψεις στα Πανεπιστήμια

Σε προσλήψεις προσωπικού για να κάνουν τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά την είσοδο των φοιτητών θα προχωρήσουν τα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με Τροπολογία, λόγω των έκτακτων συνθηκών που τροφοδοτεί η πανδημία του κορονοϊού. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα έχει ως μόνη αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το άνοιγμα της εκπαίδευσης και των Πανεπιστημίων καθώς και η ανησυχία που υπάρχει ότι το επόμενο διάστημα λόγω της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου θα έχουμε αριθμό κρουσμάτων που δεν θα είναι αμελητέος, οδηγεί τις εξελίξεις στην εντατικοποίηση των ελέγχων για καλύτερη πρόληψη. Σε αυτή τη λογική το κάθε Πανεπιστήμιο και εν προκειμένω για την περιοχή μας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποφασίζει τον αριθμό των εργαζομένων που θα χρειαστεί σε συγκεκριμένα πόστα για να κάνουν τους ελέγχους, προχωρώντας στην πρόσκληση για την πρόσληψή τους καθώς έχουν απομείνει λίγες ημέρες για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περιόδου.

Μέχρι την Παρασκευή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν υπήρχε κάποια επίσημη εξέλιξη για την πρόσκληση και ποιος είναι ο αριθμός του προσωπικού.