Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Έκτακτη ενίσχυση για ψαράδες και επιχειρήσεις αλιείας

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε με υπογραφή του αρμόδιου Υφυπουργού Σίμου Κεδίκογλου και το αιτιολογικό που προβάλλεται είναι για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Υπεγράφη κατόπιν εντολής του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμου Κεδίκογλου, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2, του Μέτρου 3.4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020. 

Πρόκειται για αποζημιώσεις στην αλιεία με αιτιολογικό το διαφυγόν εισόδημα και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς, η οποία προκλήθηκε από τη πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα των δυο κλάδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι και την Τετάρτη 15 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για την καταβολή αποζημιώσεων. Μάλιστα εκτός από την ανακοίνωση του Υπουργείου, χθες ανακοίνωση για την ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο των ενδιαφερομένων εξέδωσε και το γραφείο του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, Πανάγου Κουφέλου, επισημαίνοντας ότι τα στελέχη των κατά τόπους Τμημάτων Αλιείας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε σχετική πληροφορία.  

-Για όσα σκάφη διαθέτουν VMS η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των ημερών αλιευτικής δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστημα από 24/2/2022 έως 31/12/2022. Θα αποστέλλεται σχετική βεβαίωση από το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών των Λιμενικών Αρχών.

-Για όσα σκάφη δεν διαθέτουν VMS θα υπάρξει κατ’ αποκοπή αποζημίωση 474€ (για σκάφη ολικού μήκους ≤6 μ.) και 1.350€ για σκάφη ολικού μήκους >6 μ. έως ≤12 μ..

Δεν αποζημιώνονται κωπήλατα σκάφη.

Οι αλιείς υποβάλλουν αποκλειστικά μια αίτηση για κάθε σκάφος ιδιοκτησίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας Λέσβου (τηλ. 2251046667, εσωτ. 106 ή 128), στο Γραφείο Αλιείας Λήμνου (τηλ. 2254351251) ή στους Αλιευτικούς Συλλόγους που υπάγονται.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν το διαφυγόν εισόδημα και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς, η οποία προκλήθηκε από την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα των δυο κλάδων.

Η χρηματική αποζημίωση της πρόσκλησης ανέρχεται πανελλαδικά σε 51.335.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, που διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες, για την κανονική λειτουργία τους και δεν έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις και απάτες. Εκπληρώνουν το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων, που αναφέρει η Υπουργική Απόφαση, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης όσο και καθ’ όλη την περίοδο για την οποία παρέχεται η οικονομική ενίσχυση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκδίδονται τμηματικά οι Αποφάσεις Ένταξης ή Απόρριψης και στη συνέχεια ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που τυγχάνουν θετικής αξιολόγησης και ένταξης, θεωρούνται ταυτόχρονα ότι είναι και αιτήσεις πληρωμής, επομένως δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης πληρωμής εκ μέρους των δικαιούχων.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης, από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο: apozimiosi-metro343.alieia.gr.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img