Επιτέλους το πήραν απόφαση για την Κοινωφελή!

Με λίγες αλλαγές αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, η προκήρυξη του οποίου έχει καθυστερήσει δραματικά.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν είναι 36.500, πανελλαδικά εκ των οποίων 399 έχουν κατανεμηθεί στη Λέσβο. Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Μυτιλήνης θα καλυφθούν 216 θέσεις, στον Δήμο δυτικής Λέσβου 99, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (μόνο στη Λέσβο) 68 θέσεις, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 14 θέσεις, στο ΕΚΑΒ 1 θέση και στο ΠΕΔΥ επίσης 1 θέση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, η διαδικασία των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Και σε αυτό το πρόγραμμα, ο μισθός των απασχολούμενων θα είναι 546 ευρώ μηνιαίως. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μηνιαία ποσά για 25 ημέρες. Δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος και έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Όπως σε όλα τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, η απασχόληση θα είναι διάρκειας 8 μηνών σε στοχευμένα έργα των Δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι θέσεις θα αφορούν πάνω από 70 ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, μαγείρων, οδηγών, κηπουρών και γενικών καθηκόντων.