Εργοθεραπευτής για την «Κυψέλη»

Εργοθεραπευτή θα προσλάβει η “Κυψέλη” στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α.», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, για την αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, την ενεργό ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»