Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

Eurobank | Ο σταθερός σύμμαχος όλων των επιχειρήσεων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

Άρθρο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Eurobank, επικεφαλή Γενικής Διεύθυνσης RetailBusinessBanking, Δημήτρη Οικονόμου

Η ελληνική οικονομία μεταβαίνει σταδιακά προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και αυτή η πορεία χαρακτηρίζεται από μεγάλες αναπτυξιακές ευκαιρίες αλλά και από ισχυρές προκλήσεις: Από την μία η οικονομική πρόοδος αντανακλάται στις θετικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις, με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μετά από 13 χρόνια και στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τοποθετήσεις σε ελληνικούς τίτλους τους τελευταίους μήνες. Η βελτίωση του κλίματος σε συνδυασμό με την υψηλή διαθεσιμότητα πόρων ύψους €80 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του νέου ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, στηρίζουν την ενίσχυση των επενδύσεων και την αυξανόμενη συμβολή τους στην ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά όμως,ισχυρές προκλήσεις όπως η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ενέργειας και παραγωγής, η έλλειψηπροσωπικού και ο πληθωρισμός, δημιουργούν πιέσεις στις επιχειρήσεις.

Στο περιβάλλον αυτό, ο ρόλος των τραπεζών είναι κομβικός, καθώς οφείλουν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους εργαλεία, χρηματοδότηση και καθοδήγηση, ώστε αυτές να αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες. Αληθεύει πως, συχνά, οι τράπεζες δέχονται κριτική ότι δεν «βλέπουν» ποιον έχουν απέναντι,μένουν μόνο στα μεγέθη δίνοντας προβάδισμα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στην Eurobank επιλέγουμε να είμαστε δίπλα σε όλους, ως σύμμαχος κάθε επιχείρησης που θέλει να εξελιχθεί: Από την μικρότερη έως την μεγαλύτερη εταιρεία, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις νέες επιχειρήσεις που τώρα κάνουν τα πρώτα βήματα.

Ισχυροί επιχειρηματικοί δεσμοί – Ολιστική προσέγγιση στήριξης

Την προηγούμενη εβδομάδα η Διοίκηση της Τράπεζας πραγματοποίησε περιοδεία στη Λέσβο και τη Χίο,υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Πρόκειται για ένα οικονομικό οικοσύστημα στο οποίο η Eurobankέχει διαχρονικά ισχυρή παρουσία χρηματοδοτώντας και στηρίζοντας σε όλα τα επίπεδα τοπικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταιστο εμπόριο, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό, τη μεταποίηση και τηναγροδιατροφή. Κεντρική στρατηγική στην προσέγγισή μας προς τις επιχειρήσεις, είναι πως η ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, καθώς απαιτείται ολιστική στήριξη σε πολλά επίπεδα, προκειμένου οι επιχειρήσεις να κερδίσουν το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Με αυτό το σκεπτικό, έχουμε αναπτύξει πλέγμα τραπεζικών αλλά και μη τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, προσφέροντας λύσεις και επιλογές για την κάλυψη πολύπλευρων αναγκών. Ενδεικτικό είναι το πρόγραμμα BusinessBanking Τουρισμός που υποστηρίζει, συνολικά, 54.000 επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες δραστηριοποιούνται ευρύτερα στον κλάδο του τουρισμού, εκ των οποίων, σχεδόν 3.500 επιχειρήσεις σε Β. Αιγαίο, οι μισές στη Λέσβο και 1.000 στη Χίο. Πέραν της χρηματοδότησης, η Τράπεζα προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και προνόμια για τη διαχείριση της ρευστότητας, τη μισθοδοσία του προσωπικού, εργαλεία είσπραξης και πληρωμών, ασφαλιστικά πακέτα για την επιχείρηση και τους εργαζόμενούς της. Να σημειωθεί, επίσης, πως μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος POSCashAdvance, POSμετατρέπονται σε εργαλεία χρηματοδότησης προσφέροντας ρευστότητα μέχρι €50.000, αξιοποιώντας τις καθημερινές εισπράξεις της επιχείρησης.

Ενισχύοντας την εργαλειοθήκη των επιχειρήσεων

Την ίδια στιγμή, στην τρέχουσα συγκυρία είναι πολύ σημαντικό, συζητώντας καθημερινά με επιχειρηματίες, να τους βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν την πληθώρα των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ήδη διατίθενται αξιόλογα προγράμματα ενώ πολύ σύντομα αναμένεται νέο πρόγραμμα της ΕΑΤ για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεις με εγγύηση της ΕΑΤ σε ποσοστό 70%, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο. 

Ενδεικτικά, μεταξύ των προγραμμάτων που διατίθενται είναι:

  • To ΕΑΤ micro AGRI γιαεπιχειρήσεις αγροτικού τομέα και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, συγχρηματοδοτούμενο με την ΕΑΤ (50-50) για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις για ποσά €3.000– 5.000 με επιδότηση επιτοκίου 100% τα 2 πρώτα χρόνια.
  • To ΕΑΤ Πράσινο Συγχρηματοδοτούμενο δάνειο για ΜμΕ για επενδύσεις π.χ. σε Φ/Β και netmetering για εξοικονόμηση ενέργειας. 
  • To EATDelfi για ΜμΕ που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με εγγύηση της ΕΑΤ σε ποσοστό 80% για τη χρηματοδότηση του δανείου και την προεξόφληση της επιχορήγησης για ποσά από €50.000 – 10 εκατ.
  • To EIF AGRI για επιχειρήσεις στην μεταποίηση τουαγροδιατροφικού τομέα/ γεωργικούς συνεταιρισμούς και επαγγελματίες αγρότες, χρηματοδότηση επενδύσεων με εγγύηση του EIF 80% για επαγγελματικό εξοπλισμό/επαγγελματική στέψη από €10.000 – 5 εκατ.

Υπάρχουν επίσης και 2 προγράμματα του ΕΣΠΑ (Ίδρυση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων &ίδρυση νέων μικρών και ΜΜΕ τουριστικών επιχειρήσεων) με επιδότηση 45%. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί την ιδιωτική συμμετοχή και την επιδότηση. Παράλληλα, με εξειδικευμένες υπηρεσίες μας, όπως το BusinessCheckup και το DigitalAcademyforBusiness, βοηθάμε, ειδικά τις μικρότερες επιχειρήσεις να ελέγξουν την επιλεξιμότητά τους σε προγράμματα και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε καίριους τομείς. 

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Κλειδί για την επιτυχία όλων παραμένει διαχρονικά η επικοινωνία και η σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Στην Eurobank, ο άνθρωπος είναι εδώ και 30 χρόνια στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας και εργαζόμαστε με στρατηγικό στόχο την ισχυροποίηση αυτής της συμμαχίας. Αυτό αντανακλάται, στην επιλογή μας να αναπτύξουμε το Phygital μοντέλο εξυπηρέτησης, συνδυάζοντας άριστα τον ανθρώπινο παράγοντα με την τεχνολογία αιχμής, στην παροχή ευέλικτης εξυπηρέτησης, μέσω του MobileBranch, με παροχή υπηρεσιών στην έδρα επιχειρήσεων από εξειδικευμένα στελέχη που επισκέπτονται τον πελάτη για μία end-to-end εξυπηρέτηση. Το μεγάλο μας κεφάλαιο ήταν και είναι τα εξειδικευμένα μας στελέχη που με τη βοήθεια πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως τοv-Banking είναι δίπλα σε κάθε επιχείρηση, προσφέροντας εξατομικευμένεςλύσεις._

spot_img

More articles

spot_img