Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022

φωτοσχόλιο

Από τη δεκαετία του ’80, όταν το κτίριο του Ξενία όπου στεγάζεται σήμερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη λειτουργούσε ως ξενοδοχείο