Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022

φωτοσχόλιο

Το εγκατέλειψαν, που το εγκατέλειψαν να σκουριάζει από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τουλάχιστον  δεν το έδωσαν για ανακύκλωση ή στον ΟΔΔΥ για τυχόν αξιοποίηση για τις ανάγκες του Δημοσίου. Αλλά θα πει κανείς σιγά μην καταδεχτεί στις μέρες μας το Δημόσιο να χρησιμοποιεί παλιά μοντέλα για τη μεταφορά του προσωπικού…