φωτοσχόλιο

Εδώ και χρόνια μένουν σε αυτήν την κατάσταση οι αναμονές των καλωδίων για την εγκατάσταση φωτισμού στην οδό Αλκαίου της Μυτιλήνης, τα φωτιστικά όμως ουδέποτε τοποθετήθηκαν μέχρι τώρα, με συνέπεια ο δρόμος τα βράδια να είναι βυθισμένος στο σκοτάδι και να ενθαρρύνονται οι διαρρήκτες να χτυπούν επιχειρήσεις της περιοχής, όπως γράφαμε και στο χθεσινό μας φύλλο