Φωτοσχόλιο

Τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμος Μυτιλήνης με τις διαβάσεις που έχουν ξεθωριάσει για παρατεταμένο διάστημα; 

Στην Επάνω Σκάλα, όπως μας είπε η οικογένεια Βασίβαγλη από την Ταβέρνα “Ουρανός”, οι διαβάσεις είναι αχνές και οι οδηγοί κυρίως από άλλες περιοχές της Ελλάδας που βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Μυτιλήνη δηλώνουν ότι δεν τις βλέπουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τον κίνδυνο να τραυματιστεί ο σερβιτόρος.

Έχουμε την άποψη ότι το φρεσκάρισμα των διαβάσεων πρέπει να είναι ένα θέμα πρώτης προτεραιότητας για την Αυτοδιοίκηση και πρέπει να τις απαιτεί αυτές τις παρεμβάσεις η Τροχαία Μυτιλήνης. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να ρίχνει κουβάδες μπογιά (ώχρα) για να βάφει τα κράσπεδα στα πεζοδρόμια τις τελευταίες ημέρες ο Δήμος Μυτιλήνης για την έλευση της Προέδρου της Δημοκρατίας το Σάββατο και να αφήνει σε αυτήν την κατάσταση τις διαβάσεις, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την οδική ασφάλεια