Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Φύλακες και καθαρίστρια για την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Εντός των ημερών θα δημοσιευτεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου η ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη 1.529 ατόμων πανελλαδικά για θέσεις φυλάκων αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων, καθώς και προσωπικό καθαριότητας για την κάλυψη εποχικών αναγκών μέχρι το τέλος του έτους. Οι προσλήψεις θα γίνουν με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα απασχόλησης 7 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Από το σύνολο των θέσεων στη Λέσβο (και η Λήμνος) κατανέμονται 8 και συγκεκριμένα 7 φυλάκων και μια καθαριότητας. Πιο συγκεκριμένα:  

  • 6  θέσεις ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων
  • 1 θέση ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
  • 1 ΥΕ θέση Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Αναλυτικά οι προκηρυσσόμενες θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 που θα δημοσιευτεί το προσεχές διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr  με τη  χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα έχει διάρκεια  10 ημερών και θα σας ενημερώσουμε από τη σελίδα μας Ευκαιρίες Εργασίας. 

spot_img

More articles

spot_img