Η αναγκαία συντήρηση

Η αναγκαία συντήρηση των αντλιοστασίων η οποία γίνεται με ρομπότ που κινούνται μέσα στους αγωγούς και κατευθύνονται από τα εικονιζόμενα αυτοκίνητα που παρέχουν στη ΔΕΥΑΛ αυτή την εξειδικευμένη υπηρεσία, ώστε όλα να βαίνουν καλώς με το βιολογικό καθαρισμό της Μυτιλήνης