Η νέα Δημοτική Αρχή Κύτελη

Αλλαγές στην σύνθεση της Δημοτικής Αρχής Μυτιλήνης από σήμερα και για ένα χρόνο με τις αποφάσεις που υπέγραψε ο Στρατής Κύτελης για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων. Σε πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ των “Νέων της Λέσβου” που δημοσιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη, ο Δήμαρχος αποφάσισε να “ανακατέψει την τράπουλα” κυρίως ως προς τις αρμοδιότητες των συνεργατών του, δημιουργώντας παράλληλα μια νέα Αντιδημαρχία για την Υπηρεσία της Δόμησης (στην οποία προΐστατο μέχρι χθες ο Στρατής Τζιμής) και θέματα καθημερινότητας, την οποία ανέθεσε στον πρώην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Στρατή Δαγκλή. 

Όπως είχαμε επισημάνει, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παναγιώτης Κατσαβέλλης, παραμένει στην θέση του, απαλλαγμένος από τις ευθύνες των Διοικητικών Υπηρεσιών που περνούν στα χέρια του ίδιου του Δημάρχου. Με ελαφρύτερο φορτίο αρμοδιοτήτων θα συνεχίσει την θητεία του και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Κώστας Κουνέλλης, o οποίος παραμένει και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος της Θερμής. Αντιθέτως, πρόσθετες αρμοδιότητες επωμίζονται η Δήμητρα Αλεξανδρή που αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την Καθαριότητα, όπως και ο Μιχάλης Φραντζέσκος, που θα είναι υπεύθυνος και για την κοπή των χόρτων, τον καθαρισμό των ακτών και την συντήρηση των κοιμητηρίων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Στρατή Κύτελη για τον ανασχηματισμό της Δημοτικής του Αρχής, που δημοσιεύτηκαν χθες και στη “Διαύγεια”, ορίζονται από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021 οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι Δήμου Μυτιλήνης και ορίστηκαν τα χαρτοφυλάκιά τους ως εξής:

Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης – Τομείς: 

Α) Οικονομικής Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας του Διατάκτη

Β) Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

Γ) Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ) Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Τζιμής – Τομείς: 

Α) Τεχνικής Υπηρεσίας

Β) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσακύρης – Τομείς: 

Α) Πολιτισμού

Β) Τουρισμού

Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης – Τομείς: 

Α) Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Λουτρόπολης Θερμής

Β) Θεματικός Αντιδήμαρχος στους Τομείς:

1) Προστασίας του Περιβάλλοντος

2) Ποιότητας Ζωής

3) Ανακύκλωσης

4) Τοπικής Οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, εμπόριο κλπ.)

5) Συντήρησης Πρασίνου

6) Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Δαγκλής – Τομείς:

Α) Δόμησης (Πολεοδομίας)

Β) Δημοτικής Αστυνομίας

Γ) Απομάκρυνσης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων

Δ) Περισυλλογής αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων και της δημιουργίας και λειτουργίας καταφύγιων ή σταβλικών εγκαταστάσεων

Ε) Συντήρησης και Επισκευής Δημοτικού Φωτισμού

ΣΤ) Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Αντιδήμαρχος Μιχάλης Φραντζέσκος – Τομείς: 

Α) Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Αγιάσου

Β) Θεματικός Αντιδήμαρχος στους Τομείς:

1) Πολιτικής Προστασίας

2) Αγροτικής Οδοποιίας 

3) Συντήρησης Κοιμητηρίων

4) Καθαρισμού παραλιών και κοπής χόρτων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Μυτιλήνης

Αντιδήμαρχος Δήμητρα Αλεξανδρή – Τομείς: 

Α) Καθαριότητας

Β) Εθελοντισμού

Γ) Νέας Γενιάς

Δ) Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Ε) Ομογένειας

ΣΤ) Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Αντιδήμαρχος Παράσχος Μανούσος – Τομείς: 

Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γέρας.

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πλωμαρίου και Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης παραμένει ο Δημήτρης Βαρβαγιάννης και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευεργέτουλα και Πρόεδρος της ΑΔΕΛ επίσης παραμένει ο Συμεών Χαραλάμπους.

Όπως και κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας της, η Δημοτική Αρχή αποτελείται από οχτώ Αντιδημάρχους (έξι έμμισθους βάσει του αριθμού των Δημοτικών Ενοτήτων συν δύο που μπορεί να ορίσει ο Δήμαρχος χωρίς αντιμισθία).