Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Ιατρείο εντός του Ζαχάρειου Γηροκομείου

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Ξεκίνησε η διαμόρφωση του γραφείου και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού

Αδιάκοπες είναι οι προσπάθειες του Προέδρου, Στέφανου Αποστόλου και των μελών της Διοίκησης του Ζαχάρειου Γηροκομείου της Αγίας Παρασκευής για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 45 ηλικιωμένους που φιλοξενεί. Το τελευταίο διάστημα ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την δημιουργία Ιατρείου, όπου θα εξετάζονται οι ηλικιωμένοι εντός του Ιδρύματος για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των ίδιων, όσο και του γιατρού που έχει υπογράψει σύμβαση με το Γηροκομείο.

Ήδη η Διοίκηση έχει προμηθευτεί καρδιογράφο και ιατρικό κρεβάτι εξέτασης, ενώ η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διέθεσε έναν απινιδωτή. Το επόμενο διάστημα θα αγοραστούν τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός που απαιτείται για την περίθαλψη των ηλικιωμένων. «Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, με ιδία μέσα και δωρεές, για να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ηλικιωμένους», δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο Πρόεδρος και συνέχισε: «Μετά από την επίλυση του προβλήματος που είχαμε με το σύστημα θέρμανσης, χάρη στην προσφορά της κ. Μαρίας Κουλμανδά, η οποία ανέλαβε την επισκευή του, τώρα προχωράμε στην δημιουργία του Ιατρείου με τον βασικό εξοπλισμό που απαιτείται».

 

Το προσωπικό

Βέβαια, παραμένει το πρόβλημα της έλλειψης μόνιμου προσωπικού που αναγκάζει την Διοίκηση να προχωρά συνεχώς σε προσλήψεις συμβασιούχων. Στις 31 Ιανουαρίου έληξαν οι συμβάσεις των 8μηνιτών οι οποίες θα παραταθούν για 2 μήνες, μέχρι να λάβει το Ίδρυμα την έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 15 νέων υπαλλήλων. 

Το μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος είναι μόλις 10 άτομα και γι’ αυτό κάθε χρόνο συμπληρώνεται με νέους συμβασιούχους, οι οποίοι προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ. Οι θέσεις που ζητούνται από την Διοίκηση είναι 11 υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων και τέσσερις υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βοηθών νοσηλευτών.

Η προκήρυξη αναμένεται να βγει στον αέρα στο τέλος του μήνα και όλες οι διαδικασίες θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις βοηθών νοσηλευτών είναι:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ταραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.  

Για τις θέσεις γενικών καθηκόντων δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα παρά μόνο απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της Λέσβου.

Οριστική λύση στο ζήτημα του προσωπικού θα δοθεί με την πρόσληψη των μόνιμων υπαλλήλων, μέσω του μεγάλου διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ στις αρχές Μαρτίου. Για το Ζαχάρειο Γηροκομείο έχουν εγκριθεί 7 θέσεις. «Περιμένουμε τον διαγωνισμό, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί θα χρειαστούμε νέους συμβασιούχους και γι’ αυτό κινήσαμε ήδη τις διαδικασίες. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα απασχολήσουμε συμβασιούχους νοσηλευτές κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περίθαλψη των ηλικιωμένων», τόνισε ο κ. Αποστόλου.

spot_img

More articles