Και με κλειστή την αγορά

Έστω και με κλειστή την αγορά οι μουσικοί του δρόμου επιμένουν στην οδό Ερμού της Μυτιλήνης και μάλιστα στη μικρή μας αγορά έχουμε και δυτικό μουσικό ρεπερτόριο από τους εικονιζόμενους και λαϊκά άσματα από άλλον μουσικό!