Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

“Καμπάνες” από την Πυροσβεστική

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Υπό αυστηρά μέτρα και προϋποθέσεις επιτρέπεται από σήμερα η καύση κλαδιών σε κτήματα, δεδομένου ότι δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος μεγάλης πυρκαγιάς λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Μάλιστα το περασμένο Σάββατο επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε αγρότες της Καλλονής, που έθεσαν σε κίνδυνο τη δική τους, αλλά και ξένη περιουσία. Στην πρώτη περίπτωση, μια φωτιά σε ξερά χόρτα ξέφυγε από τον έλεγχο του αγρότη και στην δεύτερη ένας σπινθήρας από την χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος ήταν αρκετός για την εκδήλωση φωτιάς. Και στους δύο αγρότες επιβλήθηκε πρόστιμο 200 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους», για την τέλεση καύσης υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων, κατά την χρονική περίοδο από τη 16η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους έως και την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα 300 μέτρων από αυτές, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης. 

– Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. 

Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κλπ.

– Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

– Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον 3 μέτρων.

– Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

– Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον 3 μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.

Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.

– Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση».

spot_img

More articles

spot_img