Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Διερμηνέας για την “Ηλιακτίδα”Διερμηνέα σομαλικών θα προσλάβει η “Ηλιακτίδα” στο πλαίσιο της δράσης “Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο”. Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση συμπληρώνουν και υπογράφουν την αίτηση που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα της “Ηλιακτίδας” η οποία θα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου κατά την παραλαβή. Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] την αίτηση και τα δικαιολογητικά της θέσης με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (12/11/2021) Διερμηνέας Σομαλικών. Η προθεσμία αποστολής των φακέλων λήγει αύριο Τρίτη, 23 Νοεμβρίου. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]