Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Μένουν ελεύθεροι ποδοσφαιριστές, που δεν έπαιξαν για μια αγωνιστική σεζόν ή για 12 ημερολογιακούς μήνες

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

Μια ενδιαφέρουσα είδηση βγαίνει μέσα από τον κανονισμό ιδιότητας μεταγραφών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και αφορά ερασιτέχνες παίκτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες τους για μια ολόκληρη ποδοσφαιρική σεζόν ή για 12 ημερολογιακούς μήνες.

Με μια αίτηση που μπορούν να κάνουν στις κατά τόπους Ενώσεις η υπόθεση θα εξετάζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών και μπορούν, αν πληρούν τις προϋποθέσεις, να μένουν ελεύθεροι. Ακόμα και τώρα που ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γι’ αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ανοίξει το σύστημα της ΕΠΟ και να γίνουν μεταγραφές έως και το τέλος του Οκτωβρίου. 

Αναλυτικά ο Κανονισμός Ιδιότητας Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών αναφέρει τα εξής:

«Στο άρθρο 8 παρ.2:

Άρθρο 8

Εξαιρετικές Περιπτώσεις Αποδέσμευσης / Μετεγγραφής Ορισμένου Χρόνου Ερασιτεχνών με προσφυγή στην ΕΙΠ:

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να αποδεσμευθούν/επανεγγραφούν ή μετεγγραφούν για ορισμένο χρόνο με υποχρέωση επιστροφής, από τις ομάδες στις οποίες ανήκουν υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Με την υποβολή αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή στην ΕΠΟ μέσω της οικείας Ε.Π.Σ., η οποία πρέπει να είναι καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Η αίτηση αυτή θα υποβάλλεται μόνον μέσω της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκει η ομάδα που αποδεσμεύει τον ποδοσφαιριστή. Η υποβολή της αίτησης για την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι και την έναρξη της κάθε μετεγγραφικής περιόδου.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί μία (1) συνεχή ποδοσφαιρική περίοδο, ή επί δώδεκα (12) πλήρεις μήνες δύναται μετά από αίτησή του, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να καταστεί ελεύθερος με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ.

Τα απαιτούμενα έγγραφα για την εν λόγω περίπτωση είναι: • Υπογεγραμμένη αίτηση του ποδοσφαιριστή με απαραίτητη συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) • Έγγραφο από την οικεία ΕΠΣ με τις συμμετοχές του ποδοσφαιριστή, της τελευταίας ποδοσφαιρικής περιόδου ή των 12 συνεχόμενων μηνών • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου • Παράβολο (έκδοση μέσω του e-paravola.gr».

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img