Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

«Μια λέξη μοναχά… Ελευθερία»

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Μαθητικό διαγωνισμό λογοτεχνικού κειμένου, με θέμα «Μια λέξη μοναχά… Ελευθερία», διοργανώνουν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. Την υλοποίηση του διαγωνισμού υποστηρίζουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Βαρειάς, Καλλονής, 3ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης και 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης.

Σκοπός του προτεινόμενου διαγωνισμού, είναι η ενασχόληση των μαθητών με την έννοια της ελευθερίας και τις ποικίλες εκφάνσεις της σε επίπεδο ατόμου, κοινωνίας, κράτους, κτλ., για να δημιουργήσουν με την φαντασία τους εικαστικά έργα και λογοτεχνικά κείμενα σε πεζό λόγο, μέσα από τα οποία θα εκφράζεται η δική τους θεώρηση επί του θέματος. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων του νομού Λέσβου, στις τρεις παρακάτω κατηγορίες:

-1η Κατηγορία: “Ζωγραφίζω και Περιγράφω” για μαθητές της Α’ και Β’ τάξης. Τα παιδιά ζωγραφίζουν και περιγράφουν σύντομα αυτό που δείχνει το έργο τους.

-2η Κατηγορία: Διαγωνισμός συγγραφής για μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης. 

-3η Κατηγορία: Διαγωνισμός συγγραφής για μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό: 

-Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γραπτή γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 

-Κάθε μαθητής/μαθήτρια καλείται να δημιουργήσει ένα και μόνο πρωτότυπο έργο ανά συμμετοχή, το οποίο θα υποβάλλεται στην Οργανωτική Επιτροπή. 

-Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα πραγματοποιηθούν εντός του ωρολογίου σχολικού προγράμματος.

-Το θέμα του διαγωνισμού δίνει απλά μία κατεύθυνση. Η ερμηνεία του από τους δημιουργούς για την ανάπτυξη των ιστοριών τους και στις 3 κατηγορίες είναι ελεύθερη, γι’ αυτό κάθε έργο πρέπει να έχει τον δικό του ξεχωριστό τίτλο.

-Στην πρώτη κατηγορία, η έκταση του εικαστικού έργου ορίζεται στη μία σελίδα Α4 και πρέπει να συνοδεύεται από κείμενο, όχι μεγαλύτερο σε έκταση από μία σύντομη παράγραφο (50-60 λέξεις). 

-Στη δεύτερη κατηγορία, η μέγιστη έκταση των κειμένων ορίζεται στις 500 λέξεις.

-Στην τρίτη κατηγορία, η μέγιστη έκταση των κειμένων ορίζεται στις 750 λέξεις.

-Τα έργα δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε άλλους διαγωνισμούς και οι δημιουργοί εγγυώνται για το πρωτότυπο του έργου τους.

-Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, οι επιτροπές αξιολόγησης του διαγωνισμού και οι διοργανωτές, δεν φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.

-Ως τελική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2022.

-Η Οργανωτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τους κανόνες συμμετοχής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, δημοσιοποιώντας άμεσα και αιτιολογώντας τις αλλαγές αυτές. 

-Οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τους όρους του διαγωνισμού και αποδέχονται την απόφαση των κριτικών επιτροπών, η οποία είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

 

Κατάθεση έργων

Οι συμμετοχές όλων των κατηγοριών, θα παραδίδονται με διαβιβαστικό του σχολείου μέσα σε φάκελο, στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου (Αγίου Συμεών 17 – Μυτιλήνη).

Τα πλήρη στοιχεία κάθε δημιουργού (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Σχολείο/Τάξη, Τηλέφωνο επικοινωνίας) θα αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο Α4 μέσα στον φάκελο. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να συμπεριληφθεί και υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, ότι συναινούν στη συμμετοχή των παιδιών τους στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς επίσης και ότι συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματος του ανήλικου παιδιού τους που θα ακολουθήσει στο στάδιο της βράβευσης, με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την έκδοση των διακριθέντων έργων. 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η διαδικασία αξιολόγησης των έργων (εικαστικών και πεζών) θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ 16 Ιουνίου και 30 Ιουνίου 2022. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς και η απονομή των βραβείων θα γίνει εντός της 2ης εβδομάδας του νέου σχολικού έτους (19-23 Σεπτεμβρίου 2022) σε εκδήλωση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί δημόσια από την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού και τους εμπλεκόμενους φορείς, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.

Τα βραβεία, που θα μοιραστούν στους νικητές ανά κατηγορία, είναι: 

-1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Notebook και έπαινος για τον νικητή ή τους νικητές – σε περίπτωση ισοβαθμίας – τιμητικός έπαινος 2ης και 3ης θέσης και από ένα βιβλίο επιλογής τους, για τους 10 πρώτους. 

-2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Notebook και έπαινος για τον νικητή ή τους νικητές – σε περίπτωση ισοβαθμίας – τιμητικός έπαινος 2ης και 3ης θέσης και από ένα βιβλίο επιλογής τους για τους 10 πρώτους. 

-3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Notebook και έπαινος για τον νικητή ή τους νικητές – σε περίπτωση ισοβαθμίας – τιμητικός έπαινος 2ης και 3ης θέσης και από ένα βιβλίο επιλογής τους για τους 10 πρώτους. 

Στους 10 πρώτους κάθε κατηγορίας, θα δοθεί επίσης ο 2ος τόμος του διαγωνισμού, που θα εκδοθεί και θα περιέχει τη συλλογή των 10 καλύτερων έργων που θα έχουν διακριθεί στη 2η και 3η κατηγορία, ενώ τα έργα των παιδιών που θα συμμετάσχουν στην 1η κατηγορία, θα εκτεθούν στον εκθεσιακό χώρο του Επιμελητηρίου, σε έκθεση, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν την ημέρα της βράβευσης. 

Οι νικητές των τριών κατηγοριών θα εξασφαλίσουν με τη νίκη τους και δωρεά 10 βιβλίων ο καθένας, για τη σχολική τους βιβλιοθήκη. 

Τέλος, όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους και μικρά συμβολικά δώρα. 

Σημειώνεται πως από τον διαγωνισμό δεν προκύπτουν έσοδα για τους φορείς υλοποίησης, ενώ τα έργα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα ακολουθήσει διαδικασία αποτίμησης της διοργάνωσης με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών στην οργάνωση του διαγωνισμού και η λήψη ικανού δείγματος εποικοδομητικής κριτικής και νέων ιδεών από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθροΤΡΙΑΘΛΟ: Πρώτος με διαφορά ο Μπιτάδος!
- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις