Κόμβος-βόρεια-παρακαμψη-1

Κόμβος-βόρεια-παρακαμψη