Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Νέες ειδικότητες σε Δήμους – Περιφέρειες

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

Νέες ειδικότητες θα καλυφθούν στους Δήμους και τις Περιφέρειες μέσω του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 25.000 ανέργους που βρίσκεται “στα σκαριά” από τον ΟΑΕΔ. Ο Δήμος Μυτιλήνης έχει ζητήσει 200 περίπου θέσεις και βασίζεται σε αυτό το προσωπικό για να καλύψει τα κενά σε πολλές Υπηρεσίες.

Ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος περιλαμβάνει νέα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης τα οποία βοηθούν στην καλύτερη ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Ουσιαστικά, ενισχύεται η σύνδεση της κοινωφελούς απασχόλησης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, αφού οι ωφελούμενοι του νέου προγράμματος θα μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά αντικείμενα οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων, στοχευμένων στην πραγματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Αναλυτικότερα οι νέες εξειδικευμένες δεξιότητες περιλαμβάνουν:

– Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

– Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου, ανακύκλωση προϊόντων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) 

– Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics)

Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

– Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)

Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

– Πρώτες Βοήθειες

Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημόσιων Χώρων

– Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

– Χειρισμός Εργαλειομηχανών

– Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

– Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα αφορά σε 7 μήνες εργασίας και 1 μήνα κατάρτισης. Η ημερήσια αμοιβή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– Άνεργοι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα

– Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

– Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

 

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img