Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Νέες προσλήψεις για την Πολιτική Προστασία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


  • Θα απασχοληθούν για 4 μήνες στον καθαρισμό δασικών εκτάσεων και τη διαμόρφωση τμημάτων δρόμων δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση πεζών, οχημάτων και ειδικών οχημάτων της Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Νέα προκήρυξη έβγαλε στον αέρα ο Δήμος Μυτιλήνης για την πρόσληψη 18 υπαλλήλων στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εν όψει του καλοκαιριού. Οι υπάλληλοι θα πιάσουν δουλειά από την 1η Ιουνίου και για 4 μήνες στον τομέα της πυροπροστασίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή, 20 Μαΐου, στο Δημαρχείο.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Φραντζέσκου, οι θέσεις αφορούν: 

14 ΥΕ εργάτες για τις πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας των δασικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου  Μυτιλήνης (πυροπροστασία – πυρασφάλεια).

Έναν οδηγό ΔΕ, για τη μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με τα οχήματα του Δήμου Μυτιλήνης για τη συντήρηση του δασικού δικτύου, επικουρικά και για τη χρήση του βυτιοφόρου για τη μεταφορά νερού (υδροφόρας) σε περίπτωση που απαιτηθεί η συμβολή του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση πυρκαγιών.

– Δύο χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ για τη χρησιμοποίηση των σκαπτικών μηχανημάτων (GRADER, JCB, τσάπας) 

– Έναν Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, για την υποβοήθηση στην εφαρμογή του εποχικού αντιπυρικού σχεδιασμού, δηλαδή την επίβλεψη εργασιών που αφορούν στην αποκατάσταση δασικών δρόμων για την πρόσβαση των πυροσβεστικών κι άλλων οχημάτων, τον έλεγχο για τη διασφάλιση των αντιπυρικών ζωνών, κ.ά..  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο να μην έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του, ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

– Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται. 

– Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος ή χειριστή μηχανήματος έργου ή οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας με ΠΕΙ, όπου απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη τηλ: 22513 50596 (αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες φορώντας απαραιτήτως μάσκα, προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού Δελτίου ταυτότητάς τους και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών π.χ. τίτλους, άδειες κλπ..

Όπως είναι γνωστό, το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, εκτός των τακτικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων τις οποίες επιλαμβάνεται και εκτελεί καθημερινά, καλείται να αναλαμβάνει και επιπλέον υποχρεώσεις έκτακτου χαρακτήρα κατά την αντιπυρική περίοδο, οι οποίες για την υλοποίησή τους απαιτούν επιπλέον προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτει. Το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών, καθώς θα απαιτηθεί να γίνει το συντομότερο δυνατό έλεγχος και εντατική επιτήρηση των δασικών εκτάσεων του Δήμου, αποβλέποντας στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης και επέκτασης τυχόν πυρκαγιάς συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικά στην πυροπροστασία. 

Σύμφωνα με την εισήγηση του Μ. Φραντζέσκου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες κατά την αντιπυρική περίοδο, καθίσταται επιτακτική η πρόσληψη των 18 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με αντικείμενο τον καθαρισμό δασικών εκτάσεων του Δήμου Μυτιλήνης, τη διαμόρφωση τμημάτων δρόμων δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση πεζών, οχημάτων και ειδικών οχημάτων της Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και, εν γένει, οποιαδήποτε άλλη δράση που αποσκοπεί στη διασφάλιση της πυροπροστασίας των δασών. 

Σε ό,τι αφορά τους 28 εργάτες ΥΕ που προσλήφθηκαν τον προηγούμενο μήνα, ο κ. Φραντζέσκος τόνισε ότι απασχολούνται ήδη στην κοπή χόρτων, τον καθαρισμό κλαδιών και σκουπιδιών από οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, καθώς και με τη συλλογή και απομάκρυνση όλων αυτών των υπολειμμάτων καθαρισμού. 

 Οι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου έχουν λάβει από τον προηγούμενο μήνα τις πιστώσεις για δράσεις πυροπροστασίας που τους αναλογούν, 156.000 ευρώ και 204.000 ευρώ αντίστοιχα, από τις οποίες θα καλυφθεί η μισθοδοσία του εποχικού προσωπικού. Σύμφωνα με τον Μ. Φραντζέσκο, «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις εργασίες που αφορούν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών και όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. Παράλληλα, έχουμε ενημερώσει τους ιδιοκτήτες εντός οικισμών για την υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση για να εξαλειφθεί αυτός ο κίνδυνος», τόνισε ο ίδιος.

Σε ετοιμότητα είναι και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, στα όρια του οποίου βρίσκονται μεγάλες δασικές και αγροτικές εκτάσεις οι οποίες απειλούνται κάθε χρόνο από εμπρησμούς εκ πρόθεσης ή από αμέλεια. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται η προκήρυξη για την πρόσληψη 20 περίπου συμβασιούχων για 4 μήνες. 

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει καταγράψει τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην λειτουργία των υδατοδεξαμενών, στην κατάσταση των αγροτικών και δασικών δρόμων, στις αντιπυρικές ζώνες και στα πυροφυλάκια για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις