Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ YALE ΤΑΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑ «ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»: «Αναβάθμιση και προώθηση του ελαιολάδου της Λέσβου»

Καθηγητής στην Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Γέιλ ο Τάσος Κυριακίδης στον τομέα των μεταδοτικών ασθενειών με ειδίκευση σε κλινικές μελέτες και ανάλυση δεδομένων. Από το 2006 έχει αναπτύξει προγράμματα και δραστηριότητες σχετικές με την Μεσογειακή διατροφή και το 2018 ξεκίνησε την προσπάθεια με τον συνάδελφό του καθηγητή Βασίλη Βασιλείου να δημιουργήσουν ένα Ινστιτούτο αφιερωμένο στο ελαιόλαδο και τις ευεργετικές του αξίες στην ανθρώπινη και πλανητική υγεία.

Η ομιλία του αναμένεται με ενδιαφέρον στο Συνέδριο και πριν από αυτό μιλά πρώτα στα Νέα της Λέσβου.

……………………………………………………………………………………………….

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗ ΣΑΜΙΩΤΗ 

-Κύριε Καθηγητά μιλήστε μας για το θέμα που θα αναπτύξετε στο Συνέδριο.

«Στο συνέδριο θα μιλήσω για μια μελέτη που θα ξεκινήσουμε στο πανεπιστήμιό μας που στόχο έχει να μελετήσει την επίδραση της καθημερινής κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών σε παραμέτρους που είναι συσχετισμένες με την καρδιακή υγεία».

-Είναι απαραίτητη η ετήσια διοργάνωση του συνεδρίου και, αν ναι, γιατί;

Η αναβάθμιση και προώθηση της ελιάς και του ελαιολάδου της Λέσβου και το πώς συμβάλλει στην γεωργική ανάπτυξη και ίσως σε θέματα ελαιοτουρισμού του νησιού είναι σημαντικοί λόγοι για να γίνεται σε ετήσια βάση».

-Ποια η σημασία του συνεδρίου για τη Λέσβο;

«Στα πλαίσια του συνεδρίου θα γίνουν αναφορές και παρουσιάσεις με σχετικά επιστημονικά θέματα. Οι παρουσιάσεις αποτελούν και συμβάλλουν τόσο στη συνεχή προσπάθεια παροχής πληροφοριών για το λάδι γενικά, αλλά αποτελούν και πλατφόρμα για ενημέρωση για το λάδι της Λέσβου και την σημαντικότητά του».

-Σε πρακτικό επίπεδο σε τι θα ωφελήσει για όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την ελιά και με το ελαιόλαδο;

«Εκτός από τις σχετικές ομιλίες κατά την διάρκεια του συνεδρίου, θα υπάρξουν ορισμένες διαδραστικές και πρακτικές δραστηριότητες για τους συνέδρους. Αυτό τους κρατά σε επαφή με θέματα που άπτονται της ελαιοκαλλιέργειας στην Λέσβο. Πιστεύω δε ότι η δημιουργία νέων επαφών και γνωριμιών κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου είναι εξίσου σημαντικές στην προσπάθεια για στοχευμένη αναβάθμιση και προώθηση του ελαιολάδου της Λέσβου.

Η επεξήγηση και κατανόηση των ευεργετικών επιδράσεων του ελαιολάδου στην ανθρώπινη και πλανητική υγεία πρέπει να γίνει κεντρικός πυλώνας στην ελαιοκαλλιέργεια. Έτσι όλοι που αγγίζουν την ελιά, παραγωγοί και τυποποιητές, θα κατανοούν την τεράστια διάσταση των πολλαπλών θετικών στοιχείων της».

-Τι γνωρίζετε μέχρι τώρα για τη Λέσβο και την παραγωγή του ελαιολάδου στον τόπο μας, μιας και στην περιοχή μας, αν και η τρίτη σε μέγεθος ελαιοπαραγωγική περιοχή της Ελλάδας, το προϊόν είναι λιγότερο προβεβλημένο σε σχέση με τα ελαιόλαδα της Πελοποννήσου και της Κρήτης;

«Θα πρέπει να ομολογήσω δεν ήξερα πολλά πράγματα για την ιστορία της ελιάς στην Λέσβο. Η τρίτη σε μέγεθος ελαιοπαραγωγική περιοχή της Ελλάδας πρέπει να τύχει της δέουσας αναβάθμισης σε θέματα προώθησης, μελέτης και έρευνας, και ίσως εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου για την περαιτέρω ανέλιξή της».

-Θα θέλαμε τη γνώμη σας για το αν τελικά αποτελεί πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για το ελαιόλαδο που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς της Λέσβου το αχυροκίτρινο χρώμα του, το οποίο προκύπτει από τα μικρότερα ποσοστά χλωροφύλλης σε σχέση με τα άλλα λάδια. Αν και περισσότερο ανθεκτικό στην αλλοίωση και παρά τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, οι καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν να προτιμούν το πράσινο χρώμα του λαδιού στο πιάτο τους. 

«Πρέπει να εξαπλωθεί η εκπαίδευση και ειδικά σ’ αυτά τα θέματα. Παρόντες και παρούσες στο συνέδριο αυτό θα είναι άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις, που θα πρέπει να συμβουλευτούν για το πώς με επιστημονικές αποδείξεις θα βγουν προς τα έξω κάποια στοιχεία ούτως ώστε να γίνουν κατανοητές οι διαφορές αυτές».

Τι έφταιξε κατά τη γνώμη σας μέχρι τώρα που δεν έχει αναδειχθεί η ποικιλία της κολοβής ελιάς παρά τη σημαντική διατροφική της αξία, όπως τεκμηριώνεται με μελέτες και τη μοναδικότητα της παραγωγής της στη Λέσβο;

«Όταν για κάποιο λόγο υπάρχει η τάση προς τα πράσινα ελαιόλαδα αυτομάτως λάδι από ποικιλίες όπως η κολοβή παραμερίζεται και θεωρείται κατώτερο. Οπόταν πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η ενημέρωση για το θέμα αυτό τόσο προς τον καταναλωτή αλλά και σε άτομα που είναι στον τομέα του ελαιολάδου».