Ο στόλος του Δήμου στη ΔΕΔΑΠΑΛ;

Έπεσε στο κενό η προσπάθεια της ΔΕΔΑΠΑΛ να πάρει και τυπικά ένα μεγάλο αριθμό οχημάτων καθαριότητας (και άλλα οχήματα) στη δικαιοδοσία της, ώστε να μπορεί τυπικά να χρησιμοποιεί συμβασιούχους υπαλλήλους, αλλά και το μόνιμο προσωπικό που σκοπεύει να προσλάβει για την καθαριότητα…

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»