Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022

Οκτώ νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ για 44.000 άνεργους

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

Στην υλοποίηση oκτώ νέων προγραµµάτων για την πρόσληψη 44.000 ανέργων αναµένεται να προχωρήσει σταδιακά από τον ∆εκέµβριο ο ΟΑΕ∆.

∆ύο από αυτά αφορούν 12.000 δικαιούχους και θα ολοκληρωθούν εντός του ∆εκεµβρίου, ενώ τα υπόλοιπα θα µείνουν ανοιχτά και τους επόµενους µήνες.

Με τις δράσεις του ∆εκεµβρίου συµπληρώνονται τα 19 προγράµµατα που είχε εξαγγείλει ο διοικητής του Οργανισµού, Σπύρος Πρωτοψάλτης, µε την επιδότηση συνολικά 129.000 νέων θέσεων απασχόλησης και συνολικό προϋπολογισµό 1,13 δισ. ευρώ. Τη νέα χρονιά θα ενεργοποιηθούν νέου τύπου προγράµµατα κατάρτισης, βασιζόµενα σε αυτό που «έτρεξε» µε την πολυεθνική Google, τα οποία στοχεύουν στην επιβράβευση όσων νέων έχουν προσόντα προσαρµοσµένα στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Ήδη ο ΟΑΕ∆ έχει λάβει εντολή να προετοιµάσει τις νέου τύπου δράσεις, η χρηµατοδότηση των οποίων θα γίνει µέσα από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Με την έλευση της νέας χρονιάς, θα ακολουθήσει και νέα δέσµη προγραµµάτων κατάρτισης, τα οποία θα αξιολογούνται και θα προσφέρουν πραγµατική αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων, προκειµένου να λάβουν την οικονοµική ενίσχυση που προβλέπεται.

Γνώμονας για την υλοποίηση τέτοιων στοχευµένων προγραµµάτων κατάρτισης µε παρόχους είναι το πρόγραµµα που υλοποίησε ο ΟΑΕ∆ σε συνεργασία µε την Google, µε αντικείµενο τις ψηφιακές δεξιότητες και το ψηφιακό µάρκετινγκ.

Το πρόγραµµα αρχικά προέβλεπε τη δωρεάν εκπαίδευση για 3.000 θέσεις και λόγω του αυξηµένου ενδιαφέροντος (5.000 αιτήσεις σε διάρκεια 5 ηµερών) προστέθηκαν αρχικά 400 θέσεις και στη συνέχεια άλλες 1.500. Μετά το πρόγραµµα, ακολούθησε επαγγελµατική εµπειρία για 5.000 ανέργους που καταρτίστηκαν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.

Ο σχεδιασµός της διοίκησης περιλαµβάνει την υλοποίηση προγραµµάτων για νέους έως 29 ετών, µε στόχο την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας για τον γενικό πληθυσµό των νέων ανέργων, αλλά και σε στοχευµένους κλάδους που βρίσκονται στην αιχµή της νέας εποχής, όπως η ψηφιακή οικονοµία. Ειδικά προγράµµατα σχεδιάζονται για πτυχιούχους, για γυναίκες και για ειδικές οµάδες που αντιµετωπίζουν σηµαντικά εµπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Υπό ανασχεδιασµό τελεί η διαδικασία σύζευξης ανέργων και επιχειρήσεων, µέσα από την αναβάθµιση των εργασιακών συµβούλων ανέργων και εργοδοτών. «Το ολοκληρωµένο σχέδιο ενεργητικών πολιτικών που υλοποιούµε αποδεικνύει πως ο νέος ΟΑΕ∆ αλλάζει και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την οικονοµία, µε έµφαση στη δηµιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα και στις οµάδες του εργατικού δυναµικού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς και σε ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες. Με ενισχυµένα κίνητρα και στοχευµένα προγράµµατα απασχόλησης, ο ΟΑΕ∆ επιδοτεί την εργασία και καταπολεµά την ανεργία, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες ανέργους να εργαστούν και σε χιλιάδες επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό», επισημαίνει ο διοικητής του Οργανισμού, Σπ. Πρωτοψάλτης.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, «σκοπός του ΟΑΕΔ είναι να μετατραπεί σε παραγωγό προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τους ανέργους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να επανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και καλούμε τον κόσμο του επιχειρείν να επενδύσει στο εργατικό δυναμικό, αξιοποιώντας τα κίνητρα και τις ευκαιρίες που παρέχουν οι δράσεις μας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

 

- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img