Πέντε θέσεις στο Νομικό πρόσωπο Πολιτισμού – Αθλητισμού

Πέντε θέσεις εργασίας θα καλύψει το Νομικό Πρόσωπο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν από τον κορονοϊό για την ασφαλή επανεκκίνηση του αθλητισμού στις αθλητικές εγκαταστάσεις του.

Πρόκειται για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα: 

-4 θέσεις ΔΕ γενικών καθηκόντων για απασχόληση με σύμβαση διάρκειας 3 μηνών  

-1 θέση ΥΕ γενικών καθηκόντων για την οποία δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα με σύμβαση διάρκειας 3 μηνών.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Από τα πέντε άτομα που θα προσληφθούν τα 4 άτομα θα εργαστούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Μυτιλήνης και ένα άτομο σε αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

 

Υποβολή αιτήσεων

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον: α) Πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 β) Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με τους κάτωθι τρόπους.

– Να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στο site του Δήμου Μυτιλήνης (www.mytilene.gr) και στο site του Δήμου Δυτικής Λέσβου (www.mwlesvos.gr) και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν στο e-mail: [email protected] βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

– Να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με την υπεύθυνη δήλωση στα γραφεία του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Νήσου Λέσβου, Δ/νση Πεσμαζόγλου 1 (Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης) καθημερινά 09:00-13:00.

Τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθεύονται από τα γραφεία του Συνδέσμου και από τα προαναφερόμενα site των δύο δήμων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Πέμπτη 18/6/2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2251024244, κ. Αικατερινάκη Σωτηρία.