Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, 2022

Ποδαρικό με την Κοινωφελή από τον ΟΑΕΔ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

Μετά τον Ιανουάριο αναμένεται να ξεκινήσουν από τον ΟΑΕΔ σταδιακά οι προκηρύξεις των προγραμμάτων για ανέργους, καθώς αυτή την περίοδο προέχει η προκήρυξη της Κοινωφελούς Απασχόλησης, που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα καλύπτοντας 36.500 θέσεις εργασίας πανελλαδικά. Η Κοινωφελής Απασχόληση έπρεπε να είχε προκηρυχθεί από τον Δεκέμβριο, δυστυχώς, όμως, υπήρξαν καθυστερήσεις και τώρα η προσπάθεια γίνεται για να δημοσιευθεί η προκήρυξη μέσα στο μήνα που διανύουμε.

Να υπενθυμίσουμε ότι για τη Λέσβο οι θέσεις που αναμένονται από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης θα είναι περίπου 400 για τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 36.500 ανέργους και θα προσφέρει εργασία 8μηνης διάρκειας, ενώ θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ.

Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις Δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ξεπερνά τα 265,67 εκατ. ευρώ (189,41 εκατ. από συγχρηματοδοτούμενους πόρους και 76,25 εκατ. από εθνικούς πόρους από το λογαριασμό του ΟΑΕΔ).

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Μέσα στον Μάιο αναμένεται να προκηρυχθεί το σκέλος της Κοινωφελούς Απασχόλησης για την δασοπροστασία, καθώς και ειδικό πρόγραμμα για πτυχιούχους σε δημόσιους φορείς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, προβλέπεται η πρόσληψη περίπου 5.000 ανέργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Η τοποθέτηση ανέργων αφορά εργασία διάρκειας 8 μηνών στην προστασία των δασών. Θα υπάρχει διαδικασία μοριοδότησης, από την οποία θα προκύπτουν οι τελικοί ωφελούμενοι, μέσα από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για να ενταχθούν στη λίστα επιλογής δικαιούχων.

 

Η επιχορήγηση επιχειρήσεων

Μετά την προκήρυξη της Κοινωφελούς Απασχόλησης αναμένεται σταδιακά να δημοσιεύονται οι προσκλήσεις και για τα προγράμματα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας – επιχορήγησης επιχειρήσεων και φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σκοπός είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, ενώ το ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου µμισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούμενου µε ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους 12 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 µήνες μετά από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του 12µηνου απασχόλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των 12 μηνών.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν:

α) Να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

β) Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

 

Εν αναμονή οι πτυχιούχοι 

Την ίδια ώρα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τι θα κάνει τελικά το Υπουργείο Εργασίας ως προς το ζήτημα της απασχόλησης των πτυχιούχων που είχαν προσληφθεί με προηγούμενο πρόγραμμα και διεκδικούν παράταση, αλλά η παρούσα κυβέρνηση φέρεται κατά πληροφορίες να είναι διατεθειμένη  να προκηρύξει νέο πρόγραμμα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει 5.000 θέσεις πτυχιούχων στους φορείς του Δημοσίου με άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, που λήγει στις αρχές του 2020.

Οι εργαζόμενοι του ειδικού αυτού προγράμματος, όπως καταγγέλλουν, υπηρετούν σε υπηρεσίες όπως EKEA, ΕΦΚΑ, Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών, Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Τμήμα Διεύθυνσης Υδάτων, ΟΑΕΔ, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, κ.ά., σε όλη την Ελλάδα.

 

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img