Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Προκήρυξη για 33 θέσεις στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


24 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών, 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγών και μία θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χειριστή μηχανημάτων προκήρυξε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου για τις ανάγκες πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, να μην έχουν κλείσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, ενώ θα υπογράψουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις χειριστών και οδηγών μπορούν να ενημερώνονται από την προκήρυξη στο Δήμο Δυτικής Λέσβου από την ιστοσελίδα του www.mwlesvos.gr (μέχρι την Παρασκευή δεν είχε αναρτηθεί) αναλυτικά για τα γενικά προσόντα και τα προσόντα Α’ και Β’ επικουρίας. Θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους φωτοαντίγραφα: Αστυνομικής ταυτότητας, τίτλων σπουδών, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, τραπεζικού λογαριασμού, εκκαθαριστικού της Εφορίας και βεβαίωσης απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης ότι πληρούν τα γενικά προσόντα της προκήρυξης.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την προσεχή Παρασκευή.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img