Προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα!

Με ασφαλιστικά μέτρα και προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά απαντά ο Δήμος δυτικής Λέσβου στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αλλά και του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΑΠΑΛ….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»