Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Προσλήψεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Στην πρόσληψη υπαλλήλων προχωρά ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου με σκοπό την επαναλειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου, όπως είχε προαναγγείλει ο Πρόεδρος, Νίκος Σπανός, σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για μια θέση ΠΕ Φαρμακοποιού και μία θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού λειτουργού για 12 μήνες και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από σήμερα και λήγει στις 16 Iουνίου.

Όπως είναι γνωστό, η κοινωνική αυτή δομή, η δημιουργία της οποίας χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα σταμάτησε να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης υπαλλήλων και συγκεκριμένα φαρμακοποιού. Αν και είχαν βγει στον αέρα κι άλλες προκηρύξεις από την προηγούμενη Διοίκηση, δεν υπήρξε ενδιαφέρον, με συνέπεια το Κοινωνικό Φαρμακείο να κατεβάσει ρολά.

Η νέα Διοίκηση είχε δεσμευτεί ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στήριξη αυτών των δομών και έτσι προχωρά στο νέο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ. «Το στοίχημα που έχουμε θέσει από τον Ιανουάριο είναι να βρισκόμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους συμπολίτες μας που μας έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό προσπαθούμε με κάθε τρόπο και μέσο να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο κ. Σπανός.

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση του ΠΕ Φαρμακοποιού είναι:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

Για τη θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού λειτουργού απαιτούνται:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
  • Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ 
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Αγίας Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, υπόψη Ευανθίας Μπανή (τηλ. επικοινωνίας: 22510 27501, εσωτ. 1).

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img