Προσλήψεις για το “Βοήθεια στο σπίτι”

Την επόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, ξεκινά η πρώτη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 2.909 μόνιμων υπαλλήλων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”. Οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νησί μας είναι 67, όσοι και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο πρόγραμμα εδώ και σχεδόν δύο 10ετίες. Οι υφιστάμενοι υπάλληλοι θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση, ενώ τα αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν το τέλος του χρόνου.

Στο Δήμο Μυτιλήνης θα καλυφθούν 35 θέσεις και στο Δήμο δυτικής Λέσβου 32. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Δήμο έχει ως εξής:

Δήμος Μυτιλήνης

– 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Δήμος Μυτιλήνης)

– 4 θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων (Δήμος Μυτιλήνης)

– 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγου (Δήμος Μυτιλήνης)

– 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Δήμος Μυτιλήνης)

– 5 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών (Δήμος Μυτιλήνης)

– 2 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών (Δήμος Μυτιλήνης)

– 7 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών (Δήμος Μυτιλήνης)

– 13 θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών (Δήμος Μυτιλήνης)

Δήμος δυτικής Λέσβου

– 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Δήμος δυτικής Λέσβου)

– 4 θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων (Δήμος δυτικής Λέσβου)

– 4 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών (Δήμος δυτικής Λέσβου)

– 9 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών (Δήμος δυτικής Λέσβου) 

– 14 θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών (Δήμος δυτικής Λέσβου).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου και για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για την κατανομή των θέσεων ανά Δήμο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, την υποβολή των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά, τα κριτήρια κατάταξης, τη διαδικασία επιλογής, το διορισμό, καθώς και όλες οι προθεσμίες για τα στάδια της διαδικασίας.

Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσόμενων θέσεων κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά σε παρεχόμενες από οργανωμένες δομές των Δήμων κατ’ οίκον υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας και οικογενειακής οικιακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης στο σπίτι, με στόχο την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά, δεν έχουν επαρκείς πόρους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παραμένοντας στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Οι υπηρεσίες αυτές, όπως περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις, παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες και αφορούν ιδίως την ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ στο σπίτι, τη μέριμνα για την ενημέρωση και υποστήριξή τους σχετικά με κοινωνικές παροχές, τη διασύνδεση με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής στήριξης ατόμου και οικογένειας, την παροχή οικογενειακής – οικιακής φροντίδας, ατομική και οικιακή καθαριότητα, βοήθεια στην ατομική υγιεινή, παρασκευή φαγητού, μικροαγορές, προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης κ.ά., τη διευκόλυνση μετακίνησης, επικοινωνίας και κοινωνικής συμμετοχής, τη συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες, όταν είναι απαραίτητο να μετακινούνται συνοδευόμενοι, τη στήριξη, ανακούφιση και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας και των προσώπων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας τους, βασικές νοσηλευτικές υπηρεσίες, αγωγή υγείας και πρόληψης, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εκπαίδευση σε θέματα υγείας κ.ά..