Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Πρόσληψη 16 υπαλλήλων

  • Δύο προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν χθες για 11 θέσεις στην Υπηρεσία Καθαριότητας και για τις 5 θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

Στην πρόσληψη 11 συμβασιούχων υπαλλήλων για την Υπηρεσία Καθαριότητας προχωρά ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, με σκοπό να καλύψει ορισμένες από τις κενές θέσεις έως ότου προσληφθούν τα 68 άτομα που έχει ζητήσει μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Αυτή την περίοδο η νευραλγική Υπηρεσία λειτουργεί με το μόνιμο προσωπικό και 40 περίπου υπαλλήλους που προσλαμβάνονται κάθε τρίμηνο μέσω της ΔΕΔΑΠΑΛ. Ωστόσο, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και γι’ αυτό η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση για οχτώ εργάτες καθαριότητας και τρεις οδηγούς απορριμματοφόρων με δίμηνες συμβάσεις, ενώ παράλληλα ξεκινούν οι αιτήσεις και για τις 5 θέσεις στην Πολιτική Προστασία.

Τα μόνιμα επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής για την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων είναι το γεγονός της συνταξιοδότησης μονίμων, η λήξη προηγούμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαριότητας, καθώς βέβαια και η υγειονομική επιβάρυνση λόγω της πανδημίας του COVID-19 η οποία απαιτεί την απασχόληση επιπλέον προσωπικού. Παράλληλα, εξαιτίας της επερχόμενης χειμερινής περιόδου κατά την οποία λόγω καιρικών συνθηκών απαιτούνται έγκαιροι και άμεσοι καθαρισμοί των κοινόχρηστων χώρων, σε όλο το εύρος του Δήμου, από πάσης φύσης φερτά και άλλα υλικά, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, η Δημοτική Αρχή κρίνει ότι απαιτείται ενίσχυση του υφιστάμενου προσωπικού.

Εξάλλου, είναι γεγονός ότι τα απορριμματοφόρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν είναι επανδρωμένα με τον επιβαλλόμενο αριθμό προσωπικού, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενες διαδικασίες προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Όπως ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Γιώργος Αλάνης, «θεωρούμε ότι για λόγους σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας υφίσταται απρόβλεπτη και επείγουσα ανάγκη για την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού, το οποίο θα συνδράμει στο έργο της υπηρεσίας Καθαριότητας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της».

Οι διμηνίτες θα απασχοληθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και λόγω της φύσης της εργασίας αποφασίστηκε η εξαίρεσή τους από την πενθήμερη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Οι προκηρύξεις

Χθες αργά το μεσημέρι δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τόσο για την πρόσληψη των 11 διμηνιτών στην Υπηρεσία Καθαριότητας, όσο και για την πρόσληψη των πέντε συμβασιούχων στην Πολιτική Προστασία, ενός χειριστή και τεσσάρων εργατών γενικών καθηκόντων, όπως είχαν γράψει τα “Νέα της Λέσβου” από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υποψήφιοι και για τις δύο προκηρύξεις πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην έχουν απασχοληθεί το τελευταίο 12μηνο σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζομένου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την επόμενη Παρασκευή, 12 του μηνός.

 

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο 
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
  • Κατά περίπτωση όποιο άλλο δικαιολογητικό θεωρείται απαραίτητο για κάθε ειδικότητα π.χ. άδεια οδήγησης Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας με ΠΕΙ σε ισχύ κλπ.
  • Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ.
  • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
  • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή του δικτυακού τόπου www.efka.gov.gr με τη χρήση των κωδικών taxis net).

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να “κατεβάσουν” το έντυπο της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης που υπάρχει στο site του Δήμου Δυτικής Λέσβου (https://www.mwlesvos.gr/ Ενημέρωση /Προσλήψεις /Ανακοίνωση Πρόσληψης), να τα εκτυπώσουν, να τα συμπληρώσουν, να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email [email protected], βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν κατά του COVID-19, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά μόνο ηλεκτρονικά, όχι με φυσική παρουσία στο δημοτικό κατάστημα. Επίσης, όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα μέτρα και εγκυκλίους για την προστασία της δημόσιας υγείας.