Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, 2022

Πρόσληψη διερμηνέα

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Διερμηνέα σομαλικών θα προσλάβει η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Ηλιακτίδα” στο πλαίσιο της δράσης λειτουργίας εποπτευόμενων διαμερισμάτων στην Λέσβο, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι αυτό το Σάββατο, 13 Αυγούστου και η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου με δυνατότητα παράτασης.

Βασικός σκοπός της λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι η υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων – άνω των 16 ετών – σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητές τους και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Ο διερμηνέας θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πόλη της Μυτιλήνης και σε κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 

-Αίτηση με τον κωδικό θέσης, περιλαμβάνεται δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ηλιακτίδας).

– Έγγραφο Πιστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων 

– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

– Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και ενδιαφερόμενοι χωρίς αποδεικτικό γνώσης Η/Υ, αλλά οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν μόνο σε περίπτωση που δεν βρεθεί άλλος υποψήφιος με το απαραίτητο προσόν

– Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ, Α.Τ. ή gov.gr) ότι: ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της διατάραξης κοινής ησυχίας, της επαιτείας και οτιδήποτε δεν υποδεικνύει ιδιαίτερης βαρύτητας παραβατική συμπεριφορά).

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υπογράφουν την αίτηση που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα, η οποία θα παίρνει αρ. πρωτοκόλλου κατά την παραλαβή. Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] την αίτηση και τα δικαιολογητικά της θέσης με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (2/8/2022) Διερμηνέας Σομαλικών. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img