Πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού

Κοινωνικό λειτουργό Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα προσλάβει το προσεχές διάστημα το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»