Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

Πρόστιμα για τα οικόπεδα – “ζούγκλες”!

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


“Τσουχτερά” πρόστιμα περιμένουν όσους δεν φροντίσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους μέχρι τις 30 Απριλίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιές ακόμη κι εντός οικισμών, όπως έχουν συμβεί πολλάκις τα τελευταία χρόνια. Αυτή την αυστηρή προειδοποίηση έρχεται να υπενθυμίσει ο Διοικητής Νομού Λέσβου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Παναγιώτης Κυπριωτέλλης, δημοσιοποιώντας την σχετική πυροσβεστική διάταξη για τον καθορισμό των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διεμήνυσε ότι η σχετική νομοθεσία θα εφαρμοστεί στο ακέραιο και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες γης που βρίσκονται εντός πόλης, Κοινοτήτων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται να προχωρήσουν στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, καθώς και τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και άλλων υλών.

Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας τονίζει ότι όσοι δεν συμμορφωθούν, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές ποινικές διαδικασίες και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Μιχάλης Φραντζέσκος, «η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και θα πρέπει όλοι οι πολίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να περιορίσουμε, όσο είναι δυνατόν, τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Εμείς, ως Δήμος, θα λάβουμε όπως κάθε χρόνο τα μέτρα μας και θα προσλάβουμε το αναγκαίο προσωπικό, αλλά αυτό δεν αρκεί αν δεν υπάρχει καλή συνεργασία με τους δημότες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μεριμνήσουν για την ασφάλεια της δικής τους περιουσίας, αλλά και των υπόλοιπων ιδιοκτητών για να μην έχουμε προβλήματα».

Με την πυροσβεστική διάταξη προβλέπεται η διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο Δήμο σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους υπόχρεους. Σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, ύστερα από αίτημα προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη διενέργεια αυτοψίας, βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, εκδίδεται εισαγγελική παραγγελία δυνάμει της οποίας ο οικείος Δήμος προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών. Επίσης, καθορίζεται η υποχρέωση των Δήμων να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους (ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως) για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων καθαρισμού των υπόχρεων. 

Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και σ’ ενέργειες των αρμόδιων οργάνων των Δήμων και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς. Οι Δήμοι οφείλουν να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους (ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως) για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων.

Τέλος, με την πυροσβεστική διάταξη καθορίζονται οι κυρώσεις στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, στους οποίους επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

 

Κάψιμο κλαδιών

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για το κάψιμο κλαδιών αυτή την περίοδο και μάλιστα τις επόμενες μέρες που προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων στα νησιά μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων μέχρι τις 30 Απριλίου σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα 300 μέτρων από αυτές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις και τα προληπτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας: 

  • Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες 
  • Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς. 
  • Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κλπ.. 
  • Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας. 
  • Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή /δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον 3 μέτρων. 
  • Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις. 
  • Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον 3 μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας. 
  • Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης. 
  • Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς. 

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις