Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Προβέτζας και Γελαγώτης οι προτεινόμενοι Πρόεδροι

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ο Παναγιώτης Προβέτζας στο Δήμο Μυτιλήνης και ο Στρατής Γελαγώτης στο Δήμο Δυτικής Λέσβου θα είναι οι δύο προτεινόμενοι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων αντίστοιχα στις δημαιρεσίες που θα διεξαχθούν στις 2 Ιανουαρίου της νέας χρονιάς. Στην επόμενη θητεία, επειδή θα είναι 5ετής, το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται για 30 μήνες, επομένως, οι επόμενες δημαιρεσίες θα διεξαχθούν την 1η Ιουλίου του 2026.

Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο Γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη, αν δεν υπάρχουν άλλες παρατάξεις. Ο επικεφαλής της κάθε παράταξης με δήλωσή του προς τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο, η οποία επιδίδεται πριν την έναρξη της συνεδρίασης, υποδεικνύει τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του, ο οποίος προτείνεται προς το Συμβούλιο ως υποψήφιο μέλος του Προεδρείου. 

Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις δεν υπάρξει υποψηφιότητα που προέρχεται από την αντίστοιχη παράταξη, τότε ο Δήμαρχος προτείνει Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως υποψήφιο για το αξίωμα αυτό. Οι υποψήφιοι για κάθε αξίωμα εκλέγονται εφόσον συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις 2 Ιανουαρίου θα εκλεγούν επίσης τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής που θα συσταθεί για πρώτη φορά μετά από την κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπή των Δήμων. Η Δημοτική Επιτροπή θα αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο και από οχτώ μέλη, εκ των οποίων τρία από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η Δημοτική επιτροπή εκλέγεται για θητεία 30 μηνών. Τα μέλη της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας εκλέγονται ξεχωριστά από τα αντίστοιχα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Δημοτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

spot_img

More articles