Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Προβλήματα με τα σχολικά δρομολόγια

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Με αρκετά προβλήματα που έχουν ως συνέπεια την ταλαιπωρία μαθητών και γονιών ξεκίνησε και η φετινή σχολική χρονιά σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των μαθητικών δρομολογίων. Το πρώτο κουδούνι μπορεί να χτύπησε, αλλά δεκάδες μαθητές εκτός Μυτιλήνης δεν γνωρίζουν πώς θα μεταφέρονται προς και από τα σχολεία τους λόγω των αλλαγών που έγιναν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, που είχε ως συνέπεια την μετακίνηση έμπειρων υπαλλήλων από την Διεύθυνση Προμηθειών, που είναι αρμόδια για την ανάθεση των δρομολογίων. 

Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Στέλιος Καμπούρης, τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν άμεσα με την προκήρυξη διαγωνισμών ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι μαθητές, ακόμη και από το πιο απομακρυσμένο χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν υπογραφεί ακόμη συμβάσεις για την εκτέλεση των δρομολογίων από χωριά του Πλωμαρίου, του Μανταμάδου και του Μολύβου, ενώ ακάλυπτοι είναι αρκετοί μαθητές που φοιτούν στο Εσπερινό Λύκειο Μυτιλήνης, αλλά και στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Επίσης, έχουν εντοπιστεί λάθη σε λίστες με τα ονόματα των μαθητών και στις νέες εγγραφές σε σχολεία. 

Την ίδια ώρα, ο “νέος” διαγωνισμός για την ανάθεση των γραμμών στη Λέσβο και τη Λήμνο που ξεκίνησε τον Μάιο του 2021 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αφού από τα 125 σχολικά δρομολόγια έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για 81 από αυτά. Δηλαδή, 44 γραμμές δεν έχουν ανάδοχο, ενώ ήδη έχουν υποβληθεί από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Σχολείων νέα αιτήματα για την σχολική χρονιά. Αλλά ακόμη και για όσες γραμμές έχουν υποβληθεί προσφορές από λεωφορεία και ταξί η διαδικασία της κατακύρωσης του διαγωνισμού δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν μπορούν να συνάψουν συμβάσεις με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να ξεκινήσουν την εκτέλεσή τους. 

Ο προϋπολογισμός του έργου για 3 χρόνια είναι 9.753.000 ευρώ και αφορά στη Λέσβο και τη Λήμνο. Την τελευταία 10ετία έχει επιχειρηθεί αρκετές φορές από την εκάστοτε Περιφερειακή Αρχή η διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση των σχολικών δρομολογίων, αλλά ποτέ δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος για τις λεγόμενες δύσκολες γραμμές προς απομακρυσμένους οικισμούς με ελάχιστους μαθητές. Για τον λόγο αυτό η μεταφορά των μαθητών εξακολουθεί να γίνεται με τα δρομολόγια που ίσχυαν παλιότερα και με την προσθήκη όσων νέων απαιτούνται με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.

Δρομολόγια ανά Δήμο

Για την Π.Ε. Λέσβου, έχει χωριστεί σε 12 Ομάδες των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, που αφορούν σε 72 δρομολόγια με Δ.Χ. επιβατικά που προκηρύσσονται ανά δρομολόγιο και 14 Ομάδες Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου που αφορούν σε 53 δρομολόγια με λεωφορεία και mini bus που προκηρύσσονται ανά ομάδα. Για την Π.Ε. Λήμνου υπάρχουν τέσσερις Ομάδες Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου με Δ.Χ. επιβατικά και τέσσερις Ομάδες με λεωφορεία και mini bus, για την εκτέλεση 31 συνολικά δρομολογίων.

Σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας, τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις στις διαδικασίες λόγω της πανδημίας, της πληθώρας των συμμετεχόντων, των δικαιολογητικών και των πρακτικών που έπρεπε να συνταχθούν. Αν δεν υπάρξουν προσφυγές, ο φάκελος με τα δρομολόγια που έχουν προσωρινό ανάδοχο θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο, ώστε να υπογραφούν οι συμβάσεις πριν το τέλος του χρόνου. 

Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει το Υπουργείο είτε να “ανάψει το πράσινο φως” για την ανάθεση των δρομολογίων στους προσωρινούς αναδόχους, είτε για την παράταση των περσινών συμβάσεων ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Παράλληλα, η Περιφέρεια θα πρέπει να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τους μεταφορείς σε ό,τι αφορά τα καινούργια δρομολόγια, ώστε να αξιολογηθούν οι προσφορές για να αναδειχθούν οι μειοδότες.

 

Η τροπολογία

Η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που αναμένεται από μέρα σε μέρα, όχι μόνο από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, θα αφορά περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια, για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές, είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, την διεξαγωγή νέων διαγωνισμών που προκύπτουν από τα αιτήματα των σχολείων και την παράταση των παλιών συμβάσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών που αφορούν στα προηγούμενα έτη, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής. Το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόφασης.

spot_img

More articles

spot_img