“Έρχονται” 30 θέσεις στην καθαριότητα

30 θέσεις με δίμηνες συμβάσεις, ειδικότητας εργατών καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αναμένεται να εγκριθούν στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι αυτές τις μέρες λήγουν οι συμβάσεις 66 διμηνιτών, οπότε ο Δήμος προχωρά με την πρόσληψη νέου έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών.

Η εισήγηση αφορά 30 άτομα αποκλειστικά για να επανδρώσουν τα απορριμματοφόρα και μετά την αποψινή έγκριση, που αναμένεται, θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης των εργατών μετά την τυπική επικύρωση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Έχουμε ξαναγράψει από τη σελίδα μας ότι ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προσλάβει απ’ ευθείας τους συγκεκριμένους εργάτες, εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με βραχύβια σύμβαση, ωστόσο ως είθισται θα δοθεί μία τυπική πρόσκληση λίγων ημερών για να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι αιτήσεις.