Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021

“Τρέχει” η προθεσμία για τη μόνιμη θέση στον ΟΑΕΔ

Άρχισε από την Πέμπτη η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 120 μόνιμες θέσεις της προκήρυξης 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ, προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Από τις θέσεις για τον ΟΑΕΔ μία κατανέμεται για το γραφείο του ΟΑΕΔ Μυτιλήνης και πρόκειται για θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

 

Αναλυτικά οι θέσεις για όλη την Ελλάδα

-Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 79 θέσεις. Κλάδου / Ειδικότητας: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

-Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έξι (6) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τριάντα πέντε (35) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΠΑΙΔΟΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.