“Τρέχουν” οι προκηρύξεις για το Λιμενικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την περασμένη Δευτέρα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την κατάταξη 45 συνολικά Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Κατηγορία πτυχιούχων ΑΕΙ – Πανεπιστημιακού Τομέα

-28 θέσεις για πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

Κατηγορία πτυχιούχων ΑΕΙ – Τεχνολογικού Τομέα

– Δύο θέσεις για πτυχιούχους των Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Κατηγορία πτυχιούχων Α.Ε.Ν. – Πλοιάρχων

-Έξι θέσεις για πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) – Πλοιάρχων με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών μετά από την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Κατηγορία πτυχιούχων Α.Ε.Ν. – Μηχανικών

-Εννιά θέσεις για πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) – Μηχανικών με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών μετά από την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1990 και μετά).

Όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό κατάταξης Δόκιμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας στην Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, με τα εξής στοιχεία: 

Διαγωνισμός Κατάταξης Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (έτους 2019) με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων – Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1 – Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510.

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 32/30-08-2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Ω1ΝΧ4653ΠΩ-ΦΓΘ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου θα ισχύσει η προθεσμία  υποβολής αιτήσεων για τη δεύτερη προκήρυξη για την πρόσληψη 155 μόνιμων υπαλλήλων στο Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.