Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Σφίγγει ο κλοιός για τη ΔΕΔΑΠΑΛ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Αναζήτηση πόρων από τη νέα Δημοτική Αρχή, προκειμένου να υπογραφεί νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Εταιρείας ώστε να μην κινδυνεύσουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες Καθαριότητας 

Πολλά και κρίσιμα είναι τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η νέα Δημοτική Αρχή Μυτιλήνης με την ανάληψη των καθηκόντων της σε όλους τους τομείς και τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα για να μην υπάρξουν κενά στην διοίκηση των Υπηρεσιών αλλά και των Επιχειρήσεων – Εταιρειών του Δήμου. Ένα από αυτά είναι η λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ), η Διοίκηση της οποίας θα αλλάξει μέσα στους επόμενους μήνες και την θέση του Προέδρου αναμένεται να αναλάβει ο Γιώργος Αλεξίου. Μέχρι τότε όμως πρέπει να βρεθεί λύση με το ζήτημα των εργολάβων που απασχολούνται στην Εταιρεία, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στο τέλος Ιανουαρίου.

Όπως είναι γνωστό, η τελευταία προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της ΔΕΔΑΠΑΛ υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο και αφορά 83 εργαζόμενους με μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι απασχολούνται κατά κύριο λόγο στον τομέα της Καθαριότητας, αλλά και σε διάφορες άλλες Υπηρεσίες όπου υπάρχουν κενές θέσεις. Αρχικά η σύμβαση προέβλεπε ότι θα παρέμεναν για 5 μήνες, αλλά στην πορεία αποφασίστηκε παράταση μέχρι και το τέλος αυτού του μήνα. 

 

“Στεγνώνει” το ταμείο

Τα τελευταία 2 χρόνια οι δαπάνες μισθοδοσίας των εργολάβων που απασχολούνται στον Δήμο Μυτιλήνης μέσω της ΔΕΔΑΠΑΛ καλύπτονται από έκτακτες χρηματοδοτήσεις που διέθετε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Ωστόσο, οι τελευταίες πιστώσεις που εγκρίθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και ήταν 600.000 ευρώ εξαντλούνται αυτό το μήνα και αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα νέα επιχορήγηση οι εργολάβοι θα πρέπει να αποχωρήσουν και η Υπηρεσία Καθαριότητας θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων και γενικότερα στον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων.

Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο νέος Δήμαρχος, Παναγιώτης Χριστόφας, ήδη επεξεργάζεται λύσεις προκειμένου να υπογραφεί νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΑΠΑΛ. «Θα πρέπει να αναζητήσουμε πόρους ώστε αφενός να μην χαθούν αυτές οι θέσεις εργασίας και αφετέρου να μην υποβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες Καθαριότητας. Πρέπει να εξετάσουμε τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και παράλληλα πιθανώς θα υποβάλλουμε αίτημα έγκρισης επιχορήγησης γι’ αυτό τον σκοπό», σημείωσε ο ίδιος.

 

Η νέα Διοίκηση

Από κει και πέρα, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα το τοπίο και σε ό,τι αφορά τη νέα Διοίκηση της ΔΕΔΑΠΑΛ, μετά από τις εκλογές. Κι αυτό γιατί αν και το καταστατικό της Εταιρείας προέβλεπε πως η θητεία του Δ.Σ. λήγει ταυτόχρονα με την δημοτική θητεία, το 2021 έγινε τροποποίηση στην οποία αναφερόταν ότι η θητεία θα είναι 4ετής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει νέα τροποποίηση για την αλλαγή της Διοίκησης μέσα στο επόμενο τρίμηνο, αφού συγκληθεί γενική συνέλευση των μετόχων.

Όπως είναι γνωστό, από το 2023 μετέχουν στη ΔΕΔΑΠΑΛ και οι Δήμοι Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου σύμφωνα με το νέο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που επέβαλλε την κατάργηση της αντίστοιχης Εταιρείας που λειτουργούσε στη Λήμνο, την αποδοχή της σχετικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και την τροποποίηση του καταστατικού. Κατά την διάρκεια της τελευταίας συνέλευσης αποφασίστηκε η ανακατανομή των 10.000 μετοχών που κατείχαν οι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου βάσει της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού. 

Ο Δήμος Μυτιλήνης έλαβε 322 επιπλέον μετοχές, με τον τελικό αριθμό να διαμορφώνεται σε 7.017 που αντιστοιχούν σε 421.000 ευρώ και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, που έχασε αυτό τον αριθμό των μετοχών, κατέχει τώρα 2.983 που αντιστοιχούν στο ποσό των 179.000 ευρώ. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την ένταξη και των Δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, φθάνοντας συνολικά στις 12.012 μετοχές. Η Λήμνος συνεισφέρει με 1.981 μετοχές και ο Άγιος Ευστράτιος με 31. Η αξία της κάθε μετοχής είναι 60 ευρώ, επομένως ο Δήμος Λήμνου καλείται να καταβάλλει 118.860 ευρώ και ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου 1.860 ευρώ.

 

Συγχώνευση των ΦΟΔΣΑ

Επιπλέον, πρόσφατα τέθηκε από την κυβέρνηση ο σχεδιασμός για την δημιουργία ενός Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για όλο το Βόρειο Αιγαίο, όπως αντίστοιχα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Για να συμβεί όμως αυτό, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν υποδομές αλλά και οικονομική στήριξη των Δήμων για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα κληθούν να “πληρώσουν το μάρμαρο” για μια ακόμη φορά οι δημότες, αν το κόστος μετακυλιστεί στα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

spot_img

More articles

spot_img