Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022

Συγκροτήθηκε Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τον Πρωθυπουργό κάλεσε να παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση στη Μυτιλήνη ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Γιαννέλλης. Αναλυτικά στα Νέα της Λέσβου.