Σήμερα οι πίνακες κατάταξης για τους 17 μόνιμους στον ΟΑΕΔ

Σήμερα Δευτέρα αναρτώνται στον ΟΑΕΔ Μυτιλήνης και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ενστάσεις από 8 έως 17 Νοεμβρίου) οι πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων του διαγωνισμού που διεξήχθη πέρυσι, στο πλαίσιο του νόμου “Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών”. Πρόκειται για 17 άτομα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που θα προσληφθούν ως μόνιμοι υπάλληλοι από τον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου και φορείς της Αυτοδιοίκησης. Οι 7 θέσεις αφορούν στη Λέσβο και στη Λήμνο, 7 στην Χίο και 3 στην Σάμο.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Πενταμελείς Επιτροπές που συστάθηκαν για την εξέταση των δικαιολογητικών τα οποία υπέβαλαν μετά τις προκηρύξεις του Ιανουαρίου 2015 οι προστατευόμενοι του Ν.2643/1998 (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου κλπ.) προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, συνέταξαν τους πρώτους πίνακες μοριοδότησης. Οι 17 θέσεις που θα καλυφθούν στη Λέσβο και τη Λήμνο, αφορούν ειδικότητες ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ που θα απασχοληθούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Περιφέρεια, το ΕΚΑΒ, καθώς και στα Νοσοκομεία Λήμνου και Χίου.

Οι πίνακες συντάχθηκαν με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και χωρίζονται σε:

– Πίνακες μοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης

– Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση

– Πίνακες μη έγκυρων αιτήσεων.

Οι τελικοί πίνακες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας.