Σπεύσατε για τις 10 + 10 μόνιμες θέσεις στο Νομό Λέσβου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μόνιμες θέσεις στην υγεία που έχουν προκηρυχθεί για τα νοσοκομεία της Μυτιλήνης, της Λήμνου, της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας. Πρόκειται για την πρώτη φάση της προθεσμίας μέχρι και την άλλη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 14:00, για τις αιτήσεις στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η προθεσμία για αιτήσεις στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 14:00.

Πρόκειται για την προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ, που όπως έχουν γράψει πρώτα τα “Νέα της Λέσβου” μέσα από τη σελίδα τους “Ευκαιρίες Εργασίας”, 20 θέσεις προβλέπονται για το Νομό Λέσβου και συγκεκριμένα 10 θέσεις στο Βοστάνειο και 10 θέσεις στο νοσοκομείο της Λήμνου.

Η προκήρυξη αφορά 1.209 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας πανελλαδικά.

Για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου ο συνολικός αριθμός στα νοσοκομεία Μυτιλήνης (10 θέσεις), Λήμνου (10 θέσεις), Χίου, Σάμου και Ικαρίας είναι 44 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στην Υγεία.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα για όλο το Βόρειο Αιγαίο έχουν ως ακολούθως:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

-3 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

-1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 

-1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΥΡΩΡΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

-5 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

-1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

– 1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ 

-1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά από την προκήρυξη, καθώς για παράδειγμα προβλέπεται για τις θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες αυτής της εκπαιδευτικής κατηγορίας, αν δεν καλυφθούν από υποψηφίους Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, να καλυφθούν από αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη προβλέπει για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικούς τίτλου 312, 316 & 319 με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην οποία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας Δ.Ε. Β΄ επικουρικός πίνακας, κωδ. θέσεων 1031, 1040 έως 1066, 1069 έως 1080, 1086 έως 1127, 1161 και Γ΄ επικουρικός πίνακας, κωδ. θέσεων 1032 έως 1034.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής μας ή και διαδικτυακά στο ΑΣΕΠ για να ενημερώνονται αναλυτικά από την προκήρυξη.