Σπεύσατε για τις 7 θέσεις στην Αρχαιολογία

Μέχρι και αύριο Τρίτη μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης Αρχιτέκτονα – μηχανικού για 4 μήνες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου ανάδειξης και βελτίωσης της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης. Θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510  40716). Τα προσόντα που ζητούνται για την κάλυψη της θέσης είναι…

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»